Energielabel voor woningen

Wettelijk verplicht

Bij het verkopen of verhuren van een woning, moet u een energielabel bezitten. Dit label geeft de energieprestaties van de woning weer in de vorm van een letter. A++++ staat hierbij voor de beste prestaties, G voor de zwakste. Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe rekenmethode, op basis van zogenoemde BENG-indicatoren (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Alle adviseurs van Energielabel Oost zijn gediplomeerd om volgens de nieuwe methodiek te werken.

Sterkere relatie met energieverbruik

Door de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 is het goed mogelijk dat u voor bestaande woningen een ander energielabel krijgt dan vóór 2021, zelfs als er niets aan de woning is veranderd. In de nieuwe berekening geldt een sterkere relatie met het energieverbruik. Drie BENG-indicatoren zijn hierin leidend: de energiebehoefte van de woning, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.

Een energielabel is verplicht. U krijgt er een voor de duur van tien jaar. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert digitaal op de geldigheid van energielabels. Heeft uw pand bij verkoop of verhuur geen geldig energielabel, dan kunt u een boete krijgen van maximaal €340,-. Voor casco en nieuwbouwpanden die nog niet in gebruik zijn, geldt ook al een labelverplichting.

Snel geregeld

U ontvangt uw energielabel bij Energielabel Oost altijd binnen een week. We maken het desgewenst op volgens de basismethode of de detailmethode. De laatste is, zoals de naam al zegt, gedetailleerder en bevat meer bouwfysische berekeningen. Het opnameprotocol schrijft voor wanneer u een energielabel volgens deze methode moet laten opmaken. In de regel geldt dit voor nieuwbouwwoningen of bij grootschalige renovatie.

Directe registratie

Energielabel Oost werkt met een vast team van jonge, enthousiaste adviseurs, verspreid door heel Nederland. Ze zijn allen gespecialiseerd in de nieuwe methodiek en kunnen u optimaal van dienst zijn. Nadat wij het energielabel hebben uitgebracht, registreren we uw woning ook meteen in de landelijke database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Heeft u een energielabel nodig?

Wij gaan graag voor u aan de slag. Neem contact met ons op om te bespreken hoe we u het prettigst van dienst kunnen zijn.