Energielabel voor voor utiliteitspanden

Energielabel voor utiliteitspanden

Net als bij woningen, moet u een energielabel bezitten als u een utiliteitspand wilt verkopen of verhuren. Het systeem werkt hetzelfde. De letter op het energielabel geeft een score aan de energieprestaties van het gebouw. A++++ is de hoogste, G de laagste. Voor sommige utiliteitspanden gelden wel aanvullende wettelijke eisen. Vanaf 2023 moet elk kantoorpand ten minste label C hebben. Zo niet, dan komt de kantoorfunctie te vervallen. Ook voor utiliteitspanden geldt sinds 1 januari 2021 de rekenmethode op basis van de BENG-indicatoren (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Alle adviseurs van Energielabel Oost zijn gediplomeerd om volgens deze methodiek te werken.

Nieuwe rekenmethode

Nieuwe rekenmethode
De nieuwe bepalingsmethode NTA8800 wijkt behoorlijk af van de vorige. Het belangrijkste verschil is dat er nu een sterkere relatie is tussen het energielabel en het energieverbruik van het gebouw. De drie BENG-indicatoren zijn hierin leidend: de energiebehoefte van het pand, het primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Door de veranderingen kan het zijn dat hetzelfde pand nu een ander energielabel krijgt dan vóór 2021. Dat kan zowel hoger of lager zijn.

Voorkom een boete
Een energielabel is tien jaar geldig. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is belast met de controle. Dit gebeurt digitaal via de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verkoopt of verhuurt u een pand zonder geldig energielabel, dan riskeert u een boete. Deze kan oplopen tot €20.250,-. Voor casco en nieuwbouwpanden die nog niet worden gebruikt, is een energielabel ook al verplicht.

Energielabel binnen een week

U kunt een energielabel laten opmaken volgens twee methoden: de basis- en de detailmethode. De laatste bevat meer bouwfysische berekeningen. Soms is het verplicht om een energielabel via de detailmethode te laten opmaken. Vaak is dat het geval bij nieuwbouw of grootschalige renovatie. Het opnameprotocol geeft hier exact duidelijkheid over. Ongeacht de methode, ontvangt u het energielabel bij ons altijd binnen een week.
Energielabel Oost werkt met een vast team van jonge, enthousiaste adviseurs, verspreid door heel Nederland. Ze zijn allen gespecialiseerd in de nieuwe methodiek en kunnen u optimaal van dienst zijn. Nadat ze een energielabel hebben uitgebracht, registreert Energielabel Oost dit energielabel meteen in de landelijke database van de RVO.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en we bekijken samen op welke manier we u het best van dienst kunnen zijn.