BENG-BEREKENING

Wat is BENG

BENG staat voor ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’ en is de nieuwste energieprestatie die sinds 1 januari 2021 van start is gegaan. De overheid heeft nieuwe energie- eisen gesteld, waar alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan moeten voldoen volgens de bepalingsmethode NTA 8800’. Wist je dat alle gebouwen sinds januari 2021 verplicht een BENG- berekening nodig zijn voor de vergunningsaanvraag? Energielabel Oost kan dit voor jou berekenen! Er wordt hieronder uitgebreid toegelicht wat BENG inhoudt en wat het voor bestaande- en nieuwbouw woningen en utiliteitspanden betekent.

BENG- indicatoren

Energiebehoefte

Om de energiebehoefte te bepalen, wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling bij elkaar opgeteld. Met de volgende elementen wordt er rekening gehouden: glas ten opzichte van gevels, de mate van isolatie en de mate van kierdichting zodra de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. De combinatie van bovengenoemde factoren, de vorm en de liggen van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw te beperken.

BENG 1 gaat over al deze factoren. Er wordt gerekend met een ‘neutraal’ ventilatiesysteem dat van tevoren is vastgesteld. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

Primair fossiel energieverbruik

Dit is de optelsom van het primair fossiel energiegebruik voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie. Dit geldt voor woningen en utiliteitsgebouwen. Als er andere vernieuwende energiebronnen aanwezig zijn, zoals zonnepanelen of warmtepompen, dan wordt dit van het primair fossiel energiegebruik afgetrokken.

Hernieuwbare energie

Het aandeel van deze hernieuwbare energie wordt bepaald door het volgende.

Je deelt de hoeveelheid hernieuwbare energie door het totaal van hernieuwbare energie plus primair fossiel energiegebruik. De afkomst van de hernieuwbare energie is vanuit de zon, biomassa, buitenlucht en de bodem.

Bestaande bouw

Voor de bestaande gebouwen moet er ok een nieuwe energieprestatie worden bepaald volgens NTA 8800. Elk kantoorgebouw is verplicht om per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Als dit niet het geval is, dan mag het per ingang van bovenstaande datum niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit is gecommuniceerd en verplicht volgens het bouwbesluit van 2012.

Nieuwbouw

De BENG- berekening voor de nieuwbouw is gebaseerd op de drie indicatoren die vereist zijn. Deze kun je onderverdelen van BENG 1 t/m BENG 3.

  • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Wanneer er geen koeling wordt toegepast in een woning, zullen naast de BENG- eisen ook eisen worden gesteld aan de temperatuuroverschrijding (TO-juli).

De nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) wijkt af van de vorige. Het belangrijkste verschil is dat er nu een sterkere relatie is tussen het energielabel en het energieverbruik van het gebouw. De drie BENG- indicatoren zijn hierin leidend. BENG berekening nodig? Wij van Energielabel Oost helpen graag!

 

Heeft u een BENG-berekening nodig?

Wij gaan graag voor u aan de slag. Neem contact met ons op om te bespreken hoe we u het prettigst van dienst kunnen zijn.

info@energielabeloost.nl – 0570-234088