Advies & vergunningen

Verbeter uw energielabel

Wilt u een pand verhuren of verkopen, dan helpt een goed energielabel u bij het bepalen van een gunstige prijs. U kunt hier zelf iets aan doen. Het is immers bijna altijd mogelijk om de energieprestaties van uw woning of utiliteitspand te verbeteren. Wij helpen u daar graag bij. Met een gedegen labelsprongadvies zetten wij helder uiteen welke maatregelen u kunt doorvoeren om tot een beter energielabel te komen. In een rapport van enkele pagina’s laten we precies zien welk energielabel haalbaar.

Advies met drie scenario’s
Heeft u een kantoor van minimaal 100 m2? Dan bent u vanaf 2023 verplicht om energielabel C of hoger te hebben. Zo niet, dan vervalt de kantoorfunctie van uw pand. Voldoet u hier nog niet aan? Wij inspecteren uw pand en bespreken met u bij welk type besparende maatregelen uw voorkeur ligt. Op basis daarvan stellen we een gericht labelsprongadvies op. Ook als u al wel minimaal energielabel C heeft en de prestaties van uw pand verder wilt verbeteren, helpen wij u graag. We stellen drie scenario’s op met haalbare stappen die u kunt zetten om tot het gewenste energielabel te komen.

Subsidieregelingen
Een beter energielabel is natuurlijk niet alleen goed voor uw portemonnee. Het laat zien dat u werk maakt van duurzaamheid én leidt vaak tot een pand met een gezonder binnenklimaat. Onze adviseurs zijn erkende specialisten die er blij van worden u te helpen tot betere energieprestaties te komen. Bovendien zijn ze op de hoogte van alle subsidieregelingen die het wellicht net wat makkelijker maken om in een duurzaam pand te investeren.

Wij worden gelukkig van iedereen die zijn pand wil verduurzamen.

Neem contact met ons op om uit te vinden wat u kunt bereiken.

Vergunningsaanvraag
Voor de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning vraagt de gemeente u een energieprestatierapport te overleggen. Hierin staat beschreven hoe zuinig een woning of utiliteitspand is. De vergunningverlener kan hiermee zien of de energieprestaties van uw pand voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Zo’n zelfde rapport heeft u nodig bij de oplevering. Dit is om te controleren of de bouw inderdaad is uitgevoerd zoals voorgespiegeld.

Wij helpen u graag bij dit traject. Net als de uitgifte van een energielabel stellen we, zoals voorgeschreven, een EP-rapport op basis van een nieuwe methodiek op: NTA8800. Het EP-rapport komt in de plaats van de vroegere EPC (Energieprestatie Coëfficiënt, nieuwbouw) en EI (Energie Index, bestaande bouw). Alle adviseurs van Energielabel Oost zijn gediplomeerd en beschikken over alle kennis die nodig is om een EP-rapport voor u te verzorgen.

Heeft u plannen om te gaan bouwen?

Onze vakbekwame adviseurs staan voor u klaar om een EP-rapport op te stellen en –indien nodig- aanbevelingen te doen om het vergunningstraject te vergemakkelijken.